Środa - 29 XI 2024r.

18:50 - Za + Tadeusza Krzystała w 30 dniu po śm.