Środa - 29 XI 2024r.

18:00 - Za + Angelę Wróbel, rodziców Pawła i Hildegardę Zimoń, + Natalię i Edwarda Wróbel.