Sobota - 18 XI 2024r.

18:00 - Za + Annę i Ludwika Piekorz, rodziców z obu stron.