Poniedziałek - 13 XI 2024r. - 7:00 – Za + Stefana Szulik od Bożenki z rodziną.

18:00 - Za + Bożenę Czuryło, + męża Czesława.