Niedziela - 12 XI 2024r.

11:00 - Za + rodziców Kingę i Józefa Niewelt.