Piątek - 10 XI 2024r.

18:00 - Za + Alojzego Groborz, Mariannę i Czesława Konieczka, Józefa Sikora i 2 żony.