Piątek - 03 XI 2024r.

19:00 - Za + Annę i Eryka Seemann, synową Katarzynę, Danutę, Ilonę, Anielę i Franciszka Małysz i + Piotra Kwiecińskiego.