Środa - 01 XI 2024r. - Wszystkich Świętych

09:00 - Za + Franciszkę Grzesik, męża Jana, Franciszka i Annę Tkocz, Anastazję i Antoniego Kuźnik, Ryszarda Tkocz za dusze w czyśćcu cierpiące.