Poniedziałek - 30 X 2024r. - 7:00 – Za + Grzegorza Miśkiewicz od Pauliny Miśkiewicz.

18:00 - Za + Irenę Morgała w 25 r. śm., + męża Stanisława.