Niedziela - 29 X 2024r.

16:30 - Do Op. B za przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok.45 r. ślubu Marii i Czesława Tkocz z błog. dla całej rodziny.