Piątek - 27 X 2024r.

18:00 - Za + Gertrudę i Ernesta Piecha.