Piątek - 27 X 2024r.

07:00 - Za + Zygfryda Kubica od Związku Emerytów i Rencistów z Golejowa.