Czwartek - 26 X 2024r.

07:00 - Za + Krystynę Chmiel, + męża Stefana + Ludwika Kusz.