Środa - 25 X 2024r.

18:00 - Za + Łucję i Erwina Czarnecki, + rodziców z obu stron.