Niedziela - 22 X 2024r.

16:30 - Za + Bogumiłę i Kazimierza Kaczorkiewicz, syna Zbigniewa.