Niedziela - 22 X 2024r.

13:00 - Do Op. B za przycz. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 50 r. ślubu Genowefy i Edwarda Kondzielnik. Z błog. dla całej rodziny.