Niedziela - 22 X 2024r.

11:00 - Do Op. B za przycz. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok.55 r. ślubu Magdaleny i Józefa Adamczyk oraz 80 r. urodzin Józefa z błog. dla całej rodziny.
Roczek: Szymon Serwatka.