Niedziela - 22 X 2024r.

07:00 - Za + Floriana Biadacz.