Sobota - 21 X 2024r.

18:00 - Za + Teodora Miera, żonę Elżbietę.