Sobota - 21 X 2024r.

15:00 - Do Op. B za przycz. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok.10 r. ślubu Magdaleny i Karola Mańka.