Sobota - 21 X 2024r.

13:00 - Do Op. B za przycz. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 90 r. urodzin Ireny Konkol z błog. dla całej rodziny.