Piątek - 20 X 2024r.

07:00 - Za + Dorotę i Adolfa Adamczyk, rodziców z obu stron.