Czwartek - 19 X 2024r.

07:00 I - Za + Elżbietę Pędzich w 15 r. śm. + męża Józefa, + syna Emila.
II - II) W kolejną r. śm. bł. ks. Jerzego Popiełuszki od Ruch Społecznego Solidarność.