Środa - 18 X 2024r.

18:00 - Za + Antoniego i Elżbietę Brzezina.