Poniedziałek - 16 X 2024r. - 7:00 – Za + Stefana Mandrela od Damiana i Natalii Bratek.

18:00 - Za + Józefa i Annę Kłosek, rodziców i rodzeństwo z obu stron.