Niedziela - 15 X 2024r.

16:30 - Do Op. B za przycz. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok.15 r. ślubu Państwa Sylwii i Marka Skupień z błog. dla całej rodziny.