Niedziela - 15 X 2024r.

11:00 - Za + Renatę Gilner w 1 r. śm.
Roczek: Adam Ambrochowicz.