Sobota - 14 X 2024r.

18:00 - Za + Julię i Henryka Fikara, + Małgorzatę i Edwarda Skowron, + Edytę i Józefa Machoczek.