Piątek - 13 X 2023r.

07:00 - Za + Grzegorza Miśkiewicz od Haliny i Stanisława Smagacz.