Piątek - 13 X 2024r.

07:00 - Za + Grzegorza Miśkiewicz od Haliny i Stanisława Smagacz.