Czwartek - 12 X 2024r.

13:30 - Ślub: Janik-Zdziechowski.