Środa - 11 X 2024r.

07:00 - Za + Zygmunta Frystacki, brata Joachima, rodziców Zofię i Hermana Frystacki, teściów Gertrudę i Pawła Gruszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.