Niedziela - 08 X 2023r.

16:30 - Za + Roberta i Emilię Nosiadek, + syna Mieczysława.