Niedziela - 08 X 2023r.

11:00 - Za + Alojzego Piekorz.