Niedziela - 08 X 2023r.

09:00 - Za + Hannę Mazur, + dziadków Marię i Pawła Drzeniek, + Helenę i Sylwestra Mazur.