Sobota - 07 X 2023r.

18:00 - Za + Krystiana Olejniczak i rodziców z obu stron.