Sobota - 07 X 2024r.

15:30 - Do Op.B za przycz. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 50 r. ślubu Ireny i Ludwika Wojtaszek z błog. dla całej rodziny.