Niedziela - 01 X 2023r.

07:00 - Za + Marię i Ewalda Klimek, syna Alfreda + wnuczkę Julię.