Niedziela - 02 IV 2023r.

07:00 - Za + Ryszarda Tkocz w 7 r. śm.