Czwartek - 30 III 2024r.

17:00 - Za + Eugeniusza Kieś na pamiątkę ziemskich urodzin i w 5 r. śm.