Czwartek - 30 III 2023r.

07:00 - Za + Franciszka Miluć.