Piątek - 24 III 2024r.

18:00 - Za + rodziców Antoniego i Wiktorię Kotyrba oraz ich + dzieci.