Poniedziałek - 20 III 2024r.

18:00 - Za + Bernarda i Teresę Prus, + rodziców, + rodzeństwo, pokrewieństwo Prus i Szulik.