Poniedziałek - 20 III 2023r.

07:00 - Za + Genowefę Zając w 10 r. śm., + rodziców i teściów.