Niedziela - 19 III 2023r.

13:00 - W int. Olgi Niewelt z ok. 90 r. urodzin.