Czwartek - 16 III 2023r.

17:00 - Za + rodziców Leonarda i Franciszkę Jonderko, synów Jana i Edmunda, żonę Anielę, wnuczkę Ewelinę, + Joachima Kuźnik.