Poniedziałek - 13 III 2024r.

18:00 I - Za + Józefa Madeja z ok. ziemskich urodzin.
II - Za + Helenę Dąbek w 30 dniu po śm.