Sobota - 11 III 2023r.

18:00 - Do Op. B. i MBCZ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 60 r. ur. Korneli.