Sobota - 11 III 2023r.

07:00 - Za + Annę i Pawła Słomka, rodziców z obu stron.