Środa - 08 III 2023r.

18:00 - W int. Wojciecha Kuchcik z ok. 30 r. urodzin.