Poniedziałek - 06 III 2023r.

18:00 - Za + Annę i Józefa Kłosek + rodziców i rodzeństwo z obu stron.